Welkom op de webstek van onze muziekvereniging, Kunst na

Arbeid vzw.  U komt hier alles te weten over KnA, en vindt

informatie over onze geschiedenis, onze activiteiten,

en ons grootste jaarlijkse evenement: ons jaarconcert.

Kijk gerust rond en dompel u onder in de sfeer van onze vereniging.